Algemene voorwaarden

Voorwaarden en Annuleringsvoorwaarden Workshops en Cursussen K&P

Partijen: De in deze algemene voorwaarden genoemde partijen worden omschreven als:

Cursist: de afnemer of afnemers van de leveringen en diensten/ kooklessen van Koken & Proeven zoals omschreven op de website.

Kookcoach: Mings Slikker-Sun, Kookschool Koken & Proeven.

Verplichtingen Kookschool:

Koken & Proeven verplicht zich tot het geven kookles zoals omschreven op de website.

Vooraf betalen
Cursussen dienen vooraf betaald te worden. De betaling moet uiterlijk 1 week na inschrijving bijgeschreven zijn op de rekening van Koken & Proeven. Dit kan worden gedaan middels een bankoverschrijving naar IBAN NL41 RABO 0115.3718.93 t.n.v. Koken & Proeven.

Bij het reserveren van groepen rekent de kookschool €250,00 aan locatiekosten. Deze   kosten dienen direct betaald te worden om de reservering definitief te maken.

De kookschool brengt éénmalige  schoonmaakkosten van €95,00 in rekening voor groepen met meer dan 8 personen. Deze kosten worden bovenop de prijs per groep berekend.

Deelname aan workshops/cursussen bij Koken & Proeven geschiedt volledig op eigen risico van de klant.

Schade veroorzaakt door onjuist gebruik van de keuken en gerei zal worden doorberekend aan de veroorzaker.

Het is niet toegestaan om aan warmte- en geluidsapparatuur te komen in de kookschool.

Annuleren workshop/cursus door Koken & Proeven
Koken & Proeven behoudt ten allen tijde het recht om in geval van overmacht (zoals ziekte of overlijden familielid) een workshop of cursus te annuleren. In dat geval ontvangt de klant het inschrijfgeld terug of wordt er in overleg een nieuwe datum gekozen.

Het minimum aantal deelnemers voor een workshop is 6 personen. Bij reserveringen met minder dan 6 personen zal de kookschool voor 6 personen in rekening brengen. Koken & Proeven behoudt zich het recht voor om een workshop te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen. Klant zal in dat geval het inschrijfgeld retour ontvangen of er wordt in overleg een nieuwe datum gekozen.

Annuleren workshop/cursus door klant
Annuleringen dienen ten allen tijde schriftelijk, bij voorkeur via e-mail, te worden doorgegeven. Eventuele annuleringskosten zullen worden verrekend met de reeds ontvangen betaling. Indien er nog een restbedrag overblijft, zal dit worden terugbetaald. Houd er rekening mee dat de locatiekosten van €250,00 niet worden terugbetaald bij annulering.

Promotie

Tijdens de kooklessen en cursussen maakt de kookschool foto’s, die na afloop aan de deelnemers zullen worden verstuurd. Deze foto’s kunnen door de kookschool worden gebruikt voor reclamedoeleinden, zoals op Facebook en op de website van de kookschool. Als deelnemers hier niet mee akkoord gaan, dienen zij dit schriftelijk kenbaar te maken aan de kookschool vóór aanvang van de lessen.

Contact gegevens Koken & Proeven

Mings Slikker

Molenweg 37d

1766 HM Wieringerwaard, Gemeente Hollands Kroon

Gsm: 06-53776645

E-mail: mings@kokenenproeven.nl

Webadres: www.kokenenproeven.nl

Bankrek.nr. iban NL 41 RABO 0115.3718.93 Tnv. Koken & Proeven, Wieringerwaard.

Koken & Proeven is  ingeschreven in het handelsregister van de K.v.K. Alkmaar nr. 37121196

BTW IDNL002092288B91

januari 2024