Algemene voorwaarden

Voorwaarden en Annuleringsvoorwaarden Workshops en Cursussen K&P

Partijen: De in deze algemene voorwaarden genoemde partijen worden omschreven als:

 1. Cursist: de afnemer of afnemers van de leveringen en diensten/ kooklessen van Koken & Proeven zoals omschreven op de website.
 2. Kookcoach: Mings Slikker-Sun, Kookschool Koken & Proeven.

Afspraak van de  Kookschool:

Koken & Proeven verplicht zich tot het geven kookles zoals omschreven op de website.

Afspraken met de klant:

De klant/ cursist houdt zich aan de huisregels van de kookschool en maakt normaal gebruik van de aanwezige keukenapparatuur en gerei. De klant/ cursist draagt bij aan het opruimen en schoonmaken van de keuken zoals de kookcoach aangeeft.

 

Vooraf betalen
              

 1. Deelname aan workshops/cursussen bij Koken & Proeven geschiedt volledig op eigen risico van de klant.
 2. Workshops en cursussen dienen vooraf betaald te worden. De betaling dient uiterlijk 1 week na reserveren te zijn bijgeschreven op de rekening van Koken & Proeven.  Dit kan middels een bankoverschrijving naar iban NL 41 RABO 0115.3718.93 t.n.v. Koken & Proeven. Indien klant niet beschikt over internet bankieren kan de workshop/cursus uiterlijk 1 week na reserveren contant worden voldaan bij Koken & Proeven.
 3. Het is mogelijk om cursusgelden in termijnen te voldoen, altijd en eerst in overleg met Mings Slikker.

 

Annuleren workshop/cursus door Koken & Proeven
              

 1. Koken & Proeven behoudt zich te allen tijde het recht voor om in geval van overmacht (bijv. ziekte of overlijden familielid) een workshop of cursus te annuleren. Klant zal in dat geval het betaalde cursusgeld retour ontvangen of er wordt in overleg een nieuwe datum gekozen.
 2. Minimum aantal deelnemers voor een workshop is 6 personen. Koken & Proeven behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen de workshop te annuleren. Klant zal in dat geval het betaalde cursusgeld retour ontvangen of er wordt in overleg een nieuwe datum gekozen.
 3. Er geldt geen restitutie voor vouchers en/of cadeaubonnen voor deze kunnen andere dat worden besproken of korting op cursusgeld.

 

Annuleren workshop/cursus door klant
              

 1. Annuleringen dienen te allen tijde schriftelijk te worden doorgegeven, bij voorkeur
 2. Schriftelijk/ e-mail  naar mings@kokenenproeven.nl
 3. Indien een klant zelf niet kan deelnemen mag de klant zelf voor vervanging zorgen of een andere datum kiezen indien deze er is. Dit van te voren  schriftelijk/ e-mail doorgeven .
        

Indien klant de workshop/cursus/ feestje wil annuleren, gelden de volgende richtlijnen:
           

 1. Bij annulering tot 3 weken voor aanvang van de workshop/cursus ontvangt klant het volledige cursusgeld retour.
 2. Bij annulering tot  2  weken voor aanvang van de workshop/cursus
 3. ontvangt klant 75% van het cursusgeld retour.
 4. Bij annulering tot 1 week  voor aanvang van de workshop/cursus ontvangt klant 50% van het cursusgeld retour.
 5. Bij annulering tussen de 7 en 3 dagen voor aanvang van de workshop/cursus ontvangt klant 25% van het cursusgeld retour.
 6. Bij annulering binnen 3 dagen voor aanvang van de workshop/cursus vervalt het recht op teruggave van het cursusgeld.
 7. Voorbereidingskosten worden niet gerestitueerd.

 

Promotie

Tijdens de kooklessen en cursussen kan er  door de kookschool foto’s worden gemaakt. Zowel door de cursisten als door de kookschool. De kookschool kan de foto’s gebruiken voor reclame doeleinden zoals Facebook / Instagramm en de website van de kookschool.  De kookschool vermeld geen namen. Alle niet gebruikte materiaal zal uiterlijk 1 week na opname worden verwijderd uit de bestanden van de kookschool. Gebruikte foto’s in sociale media en website blijven in het bestand van facebook. Indien deelnemers dit niet willen dient dit  van te voren schriftelijk kenbaar te maken aan de kookschool.

Huisregels van koken & Proeven

Je bent te gast in de kookschool waar we gezamenlijk gaan koken en zoals je thuis zelf met je keuken om gaat zo gaat dat in de kookschool ook dus:

 • Steeds je werkplek opruimen, als je werkplek rommelig is,  is het in je hoofd ook rommelig.
 • Tussendoor je gebruikte keukengerei afwassen , afdrogen en het liefst op zijn plek opbergen.
 • Het is niet de bedoeling dat je als gast de kachel stand regelt of aan de geluidsapparatuur zit, indien er  een bepaalde muziekvoorkeur is dan kun je dat van tevoren aangeven.
 • Alle wasgoed zoals thee en droogdoeken samen met de gebruikte schorten graag in de wasmand.
 • De tuin aangrenzend aan de keuken is privé terrein en dus niet voor gasten toegankelijk.
 • Indien er keukenapparatuur gebruikt wordt zal de kookschool duidelijk uitleggen hoe te handelen en verwacht dat de cursist hier correct mee omgaat.
 • De kookschool berekend per groep €150,00 borg voor eventuele schade aan apparatuur en schoonmaakkosten. Deze worden bij het netjes achterlaten van de kookschool terugbetaald.

Contact gegevens Koken & Proeven

Mings Slikker

Molenweg 37d

1766 HM Wieringerwaard, Gemeente Hollands Kroon

Gsm: 06-53776645

Email: mings@kokenenproeven.nl

Webadres: www.kokenenproeven.nl

Bankrek.nr. iban NL 41 RABO 0115.3718.93 Tnv. Koken & Proeven, Wieringerwaard.

Koken & Proeven is  ingeschreven in het handelsregister van de K.v.K. Alkmaar nr. 37121196

BTW IDNL002092288B91